Wilman salasanoista

Wilma pakottaa käyttäjät vaihtamaan liian helpot salasanat vaikeampaan. Wilma sisältää arkaluonteisia tietoja ja on äärimmäisen tärkeää, ettei kukaan pysty arvaamalla saamaan selville toisen käyttäjän salasanaa.

Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkiä. Sen tulee sisältää vähintään kolmea seuraavista: isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita, erikoismerkkejä.

Salasanavaatimukset eivät kuitenkaan koske ulkoisista lähteistä tapahtuvia autentikointeja (esim. LDAP/AD, SSO).

Salasanaohjeet
1. Valitse salasana, jota edes sinut tuntevien ihmisten on mahdoton tietää tai arvata.
2. Älä kirjoita sanaa ylös lapulle. Älä ainakaan säilytä lappua paikassa, josta joku sen helposti löytää.
3. Älä koskaan kerro salasanaasi kenellekään.
4. Tyhjennä selaimen välimuisti käytettyäsi muuta kuin kotikonettasi. Sulje selain poistuessasi koneelta.
5. Kirjaudu aina ulos, kun lopetat Wilman käytön.

Lisäohjeita: https://help.inschool.fi/PK/fi/Kayttajaoikeudet-ja-tunnukset/Wilma-tunnukset/Wilman-salasanat.htm?Highlight=SALASANA