Wilman käyttöohje huoltajille pdf-muodossa

Ohje löytyy koulut- ja opetus www-sivuilta, Wilma -sivuotsikon alta.

[[http://www.hameenlinna.fi/pages/385109/Huoltajien%20p%c3%a4ivitetty%20Wilma-ohje%20271115.pdf]]

Hämeenlinnan kouluissa ei ole käytössä kaikki ominaisuudet, jotka ohjeessa mainitaan. Myös kouluittain on sisällöllisiä eroja.