Turvallisesti kouluteille kävellen ja pyörällä

Koulut alkavat jälleen ja erityisesti pienten koululaisten liikkumiseen liikenteessä tulee kiinnittää huomiota. Vanhempien kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin ennen koulun alkua tuleviin koulureitteihin yhdessä lastensa kanssa. Koulutieksi tulee valita turvallisin reitti, joka ei välttämättä ole lyhin reitti. Koulureitistä muodostuu lapselle turvallisempi ja tutumpi, kun reitin on kävellyt tai pyöräillyt vanhemman kanssa useamman kerran. Vanhempien on hyvä opastaa lapsiaan koulureittien ongelmallisissa kohdissa, kuten teiden ylityksissä. Samalla kiinnitetään huomiota ja tutustutaan liikennemerkkeihin sekä niiden merkitykseen. Vanhempien vastuulla on huolehtia lapsen näkyvyydestä ja opettaa lapsia käyttämään turvavarusteita oikein (heijastin ja heijastinliivi, pyöräilykypärä, pyöränvalo, jne.).

Kannusta lastasi kulkemaan koulumatkansa kävellen ja pyörällä. Näin lapsi saa arvokasta hyötyliikuntaa koulupäivisin. Kävelevät ja pyöräilevät lapset saapuvat virkeämpinä kouluun. Kun oppilaat kulkevat kouluun kävellen ja pyörällä, vähentyy samalla koulujen ympäristöjen ajoneuvoliikenne. Vähentynyt ajoneuvoliikenne koulujen ympäristöissä ja koulureiteillä parantaa liikenneturvallisuutta rauhoittaen liikennettä ja vähentäen ruuhkia. Vanhemmat voivat näin itse vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen omilla valinnoillaan. Jos tuot lapsesi kouluun autolla, on tärkeää noudattaa koulun antamia ohjeita koulun lähialueella ajamisesta ja pysäköimisestä.

Jos lapsi kulkee kouluun taksilla tai linja-autolla, opasta lastasi, miten pysäkillä käyttäydytään, noustaan kulkuvälineeseen ja jäädään pois. Muistuta lasta, että ajoneuvon edestä tai takaa ei saa lähteä ylittämään tietä ennen kuin ajoneuvo on lähtenyt pysäkiltä ja näkyvyys on jälleen hyvä.

Ollaan tarkkana liikenteessä

Opasta lastasi kulkemaan koulumatkat tarkkaavaisesti. Tarkkaavaisuutta häiritsee yleensä kännykän käyttö ja muut virikkeet, joita kohtaamme liikkuessamme. Sopikaa yhdessä lapsen kanssa, että liikenne ei ole oikea paikka viestien lähettämiseen, kännykällä pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön. Neuvo lasta pysähtymään turvalliseen paikkaan kännykän käytön ajaksi. Lapsen on vaikea kiinnittää huomiota sekä kännykkään että liikenteen tarkkailuun samanaikaisesti. Lapset ottavat oppia vanhemmistaan, joten vältäthän kännykän käyttöä, kun olet itse liikenteessä.

 

SUOJATIELLÄ JA TIENYLITYKSESSÄ

Pysähdy

Kuuntele ja katso

Ylitä tie reippaasti!

 

 

Ystävällisin terveisin,

Hämeenlinnan kaupungin liikenneturvallisuusryhmä / Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut