Wilma-tunnusten luominen - ratkaisuja ongelmatilanteisiin

Syitä ja ratkaisuja tavallisimpiin ongelmiin, joita huoltajilla, opettajilla tai opiskelijoilla on ollut Wilma-tunnusten luomisessa. Käyttäjien tulee kaikissa Wilmaan liittyvissä ongelmissa ottaa yhteys ensin omaan kouluun. Jos koululla ei osata auttaa, tulee koulun ottaa yhteys Visman tukeen. Ongelmissa auttavat myös Primus ja Wilma ohjelmien pääkäyttäjät Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksessa.

Visman ohjeeseen ratkaisuja ongelmatilanteisiin https://help.inschool.fi/HOP/fi/Kayttajaoikeudet-ja-tunnukset/Wilma-tunnukset/Wilma-tunnukset-huoltajan-ohje.htm