Poikkeaviin opetusjärjestelyihin valmistautuminen


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle